Физическа повреда

Ако телевизорът Ви е физически повреден (например изпуснат телевизор, повреда от течност, неправилно боравене и т.н.), ние Ви подканваме да извършите следното:

Резервирайте ремонт

Забележка: Физическа повреда не се покрива от стандартната гаранция.

Подготовка за Вашия ремонт

Посетете нашата специализирана страница: Подготовка за Вашия ремонт, където можете да намерите списък за проверка относно необходимата информация, с която трябва да разполагате, шаблон, който да Ви помогне да опишете проблема, лесен за използване инструмент за намиране на най-близкия до Вас упълномощен сервизен център на Sony (ASC) и много повече.